Nätverk för hållbart byggande i Luleå

Genom etablering av starka partnerskap med företag, offentliga institutioner och civilsamhället är nätverket engagerat i att tillhandahålla kunskap och lösningar för att främja en grön omställning.


Nätverkets strävan är att vara en plattform där idéer och innovation kan flöda fritt, samtidigt som de strävar efter att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och sysselsättning i regionen.

Hållbarhet för oss

Vi tar hållbarhet som en helhet där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är självklara delar. Vi är öppna för deltagare som är verksamma inom byggande och förvaltning och som vill bidra till utveckling och samverkan.

Delta i evenemang och projekt för en grönare framtid

Nätverket för hållbart byggande i Luleå bjuder in till olika event där vi tillsammans skapar en hållbar samhällsomvandling. Följ länken för att se våra kommande nätverksträffar.

unsplash